Doble The King, Aire Fresco On Tour, Sala Toman, Reus

Doble The King, Aire Fresco On Tour, Sala Toman, Reus